Anotaris failliet

De rechtbank in Utrecht heeft op dinsdag 5 juli Anotaris in Bunnik failliet verklaard. 
 
De werkzaamheden werden de afgelopen weken waargenomen door andere notarissen. Op 15 augustus worden de laatste akten getekend.
Een daartoe aangewezen notaris zal het protocol (de akten en dossiers) overnemen.

Indien u vragen heeft over akten en/of dossiers kunt u mailen naar: info@anotaris.nl.


Het faillissement van het kantoor wordt afgewikkeld door een curator, te weten mr. H. Dulack van Van Benthem & Keulen N.V.
Vragen over het faillissement van Anotaris kunnen per e-mail worden gestuurd aan LucasTordoir@vbk.nl

Van Benthem & Keulen N.V. / Praktijkgroep Ondernemingsrecht / Insolventierecht
Mr. L.L.C. (Lucas) Tordoir / Advocaat
Telefoon: +31 30 2595566 Telefax: +31 30 2595507 Website: www.vbk.nl